Friday, May 29, 2015

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak Dan Sekolah Tahun Pelajaran 2015/2016

Kami teruskan info dari http://dindikbud.pekalongankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 422.1/1698/2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2015/2016


Klik gambar di bawah untuk mengunduh Petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak dan sekolah tahun pelajaran 2015/2016.

Program Guru Pembelajar 2016

Guru pembelajar merupakan program diklat Kemdikbud pasca UKG 2015 lalu dimana masih banyak nilai UKG nya yang di bawah standar. Istilah Guru...